PREČO

Prírodný turizmus

Prírodný turizmus je vhodný najmä v chránených územiach. Veľký potenciál má aj v územiach, ktoré ešte neboli zničené vplyvom masového turizmu, ako aj v ekonomicky zaostalejších regiónoch výnimočných svojou prírodnou a kultúrnou rozmanitosťou.

Nezanecháva za sebou trvalú ekologickú stopu a nedochádza v rámci neho k strate charakteristickej atmosféry krajiny. Je tak vhodnou alternatívou napr. k masovému turizmu, k ťažbe dreva a iným činnostiam, ktoré výrazne a na dlhé obdobie poškodzujú prírodné hodnoty územia.

Vedecké štúdie navyše dokazujú, že chránené územia spravované s dôrazom na dlhodobú udržateľnosť a ochranu druhov majú viac návštevníkov ako tie, ktoré majú bežné ekonomické využitie. Harmonický vzťah prírody a cestovného ruchu je v nich možný najmä vďaka vhodnému manažmentu a jasnej stratégii ochrany.

PRÍRODNÝ TURIZMUS

Základné princípy

Stredobodom záujmu prírodného turizmu je príroda (druhy, spoločenstvá, procesy, krajinný obraz, prírodné javy, atmosféra). Pri jeho realizácii je nevyhnutné sprostredkovanie kvalitného autentického zážitku z poznávania prírody, ako aj miestnych komunít a ich kultúry.

Rozvíja sa udržateľným spôsobom a minimalizuje negatívne vplyvy na prírodné, sociálne a kultúrne prostredie. Podporuje zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt, zlepšenie ochrany prírody a rozširovanie bezzásahových zón v oblastiach, v ktorých sa realizuje. Vedie k zmene názorov a konania návštevníkov, zvyšuje ich ekologické a kultúrne povedomie.

Je organizovaný pre menšie skupiny návštevníkov a zabezpečovaný lokálnymi poskytovateľmi služieb vrátane sprievodcov. Podporuje tradičné lokálne produkty. Je ekonomicky efektívnejší a výhodnejší ako bežné necitlivé spôsoby využitia územia. Časť príjmov z jeho realizácie je určená na ochranu prírodných a kultúrnych zdrojov.

PRÍRODNÝ TURIZMUS

Vo svete to funguje

Štáty, v ktorých prírodný turizmus dlhodobo funguje, sa vedome a systematicky starajú o svoje prírodné hodnoty, ako sú napr. národné parky a ich citlivé využívanie v rámci podpory rozvoja regiónov.

Slovinsko je vyhľadávanou európskou destináciou udržateľného turizmu. Približne tretina z takmer 5 mil. návštevníkov ročne prichádza do tejto krajiny kvôli prírodným krásam a návšteve chránených území, ktoré tvoria viac ako polovicu výmery krajiny. Island ročne navštívi viac ako 2 mil. návštevníkov. Lákadlom je najmä fascinujúca príroda (jazerá, sopky, horúce pramene, polárna žiara, ľadovce, živočíchy).

Národný park Šumava ponúka vstup aj do území s najprísnejšou ochranou. Lákadlom je les po kalamitách ponechaný na samovývoj. Presne stanovené podmienky vstupu, vytýčené trasy a limitované počty návštevníkov minimalizujú negatívne vplyvy na prírodu.

PRÍRODNÝ TURIZMUS

Riešenia aj pre Slovensko

Slovensko má pre rozvoj prírodného turizmu veľký potenciál, keďže je bohaté na regióny so špecifickým charakterom a kombináciou prírodných a kultúrnych zaujímavostí a výnimočností.

Medzi jeho hlavné benefity patrí najmä:

 • množstvo vzácnych a v Európe ohrozených druhov rastlín a živočíchov, z ktorých mnohé sú endemity a relikty, viac ako stovka stále zachovalých pralesov a ich zvyškov,
 • 9 národných parkov, viac ako tisíc maloplošných chránených území a 30 prístupných jaskýň,
 • 4 biosférické rezervácie programu UNESCO, 7 lokalít v zozname Svetového dedičstva UNESCO, 14 ramsarských lokalít a 1 geopark v globálnej sieti UNESCO.

Prírodný turizmus je možné rozvíjať v chránených územiach aj mimo nich. Túlanie sa po krajine či jazda na bicykli alebo na koni s odborným sprievodcom môže priniesť rovnako cenné zážitky ako pozorovanie voľne žijúcich zvierat či poznávanie prirodzených procesov v národnom parku. Na Slovensku však nevyhnutne potrebujeme zásadnú zmenu postoja štátu k ochrane prírody a využívaniu nášho prírodného dedičstva.

OCHRANA PRÍRODY

Cieľom musí byť ochrana

Prírodný turizmus musí podporovať ochranu prírody a časť z jeho príjmov musí prispievať k ochrane územia a k záchrane vzácnych druhov.

Vo viacerých afrických štátoch, ako napr. v Botswane, sa vďaka príjmom z divočinového turizmu darí chrániť ohrozené slony, žirafy, levy či nosorožce. V Ekvádore sa pozorovanie vtákov (birdwatching) a ďalšie prírode blízke aktivity stali ekonomickou alternatívou, ktorá pomohla zachrániť pralesy ohrozené nelegálnou ťažbou.

V Dominikánskej republike v Národnom parku Jaragua sa prostredníctvom birdwatchingu chráni vzácny druh papagája a zároveň les, v ktorom žije. Návštevníkov sprevádzajú miestni obyvatelia. Získané príjmy motivujú lokálnu komunitu a prispievajú tak k lepšej ochrane prírody.

Národný park Abruzzo v Taliansku má niekoľko návštevníckych centier s ponukou sprievodcov, edukačných programov, ako aj lokálnych produktov. Ekonomika regiónu je dnes postavená najmä na národnom parku a mäkkom turizme.

OCHRANA PRÍRODY

Smerom k divočine

Garantom najhodnotnejších zážitkov v rámci prírodného turizmu je všade vo svete divoká príroda. Na jej ochranu slúžia najmä národné parky. Afrika má svoje Serengeti, Amerika Yellowstone a amazonské pralesy, Ázia nekonečné sibírske lesy. V Európe sa posledné fragmenty divokej prírody zachovali v Karpatoch.

Najväčším lákadlom pre návštevníkov je najmä autentická príroda a voľne žijúce zvieratá. Prírodný turizmus by mal preto prispievať k tomu, aby sa územia divokej prírody v Európe rozširovali a aby sa umožnil jej návrat do území, kde bola človekom zničená.

Prísne chránené územia sú dôležité aj z pohľadu garancie ticha, pokojnej atmosféry a možnosti nerušeného pozorovania zvierat. Územia, v ktorých sa realizuje ťažba dreva, poľovníctvo či výstavba, prichádzajú nielen o návštevníkov, ale zároveň aj o možné ekonomické benefity prírodného turizmu.

PRODUKTY

Dôležité sú zážitky

Pri realizácii prírodného turizmu je nevyhnutnou podmienkou sprostredkovanie autentických zážitkov a poznania prostredníctvom kvalitných produktov a sprievodcov.

Vo svete medzi najžiadanejšie zážitkové produkty prírodného turizmu patrí:

 • pozorovanie voľne žijúcich zvierat,
 • sledovanie prírodných procesov,
 • fotografovanie zvierat a krajiny,
 • rôzne terapie v prírode,
 • pozorovanie hviezd a spanie pod nočnou oblohou.

Do ponuky obľúbených aktivít so sprievodcom patrí:

 • zážitková pešia turistika,
 • poznávacia konská turistika,
 • stopovanie zvierat,
 • poznávanie liečivých rastlín, húb,
 • ekovýchova,
 • jaskyniarstvo,
 • splavovanie divokých riek a pod.

PRODUKTY

Tvorba produktov

Tvorbu produktov cestovného ruchu by mali koncepčne plánovať, koordinovať a marketingovo podporovať organizácie destinačného manažmentu.

Na Slovensku túto úlohu dnes plnia organizácie cestovného ruchu, ktoré združujú subjekty verejného, súkromného a neziskového sektora a mali by tak zastupovať záujmy všetkých subjektov v území, na ktorom pôsobia.

Ich partnermi na tvorbu, marketing a predaj produktov prírodného turizmu by mali byť subjekty zamerané na ochranu prírody, neziskové organizácie s lokálnou pôsobnosťou, špecializované školy a pracoviská univerzít a cestovné kancelárie a agentúry.

Garantom kvality produktov prírodného turizmu by mala byť certifikačná autorita a kvalitní lokálni sprievodcovia, ktorí poznajú miestne pomery a reálie.

ASOCIÁCIA

Podpora pre prírodný turizmus

Na Slovensku vznikla v roku 2019 Asociácia prírodného turizmu, ktorej poslaním je podporovať, popularizovať a presadzovať prírodný turizmus na regionálnej aj národnej úrovni.

PREČÍTAJTE SI

Novinky


Dianie okolo prírodného turizmu na Slovenku aj v zahraničí

O NÁS

Aevis

Za vznikom iniciatívy na podporu prírodného turizmu na Slovensku je Nadácia Aevis.

Jej názov pochádza z latinčiny a vyjadruje niečo veľmi staré, niečo, čo trvá od počiatku vekov. Jej poslaním je ochrana a návrat divokej prírody, zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt a podpora miestnych komunít a regionálneho rozvoja.

Nadácia napĺňa svoje poslanie najmä prostredníctvom nadačných programov Návrat divokej prírody a Rozvoj prírodného turizmu a nadačných fondov.

Dcérskou organizáciou je Aevis n.o., ktorá sa zameriava na realizáciu koncepčných a projektových aktivít a poskytovanie služieb v oblasti prírodného turizmu, ako sú napr. zážitkové exkurzie do divočiny. Medzi jej hlavné aktivity patrí realizácia cezhraničného projektu Vlčie hory, v rámci ktorého podporuje rozvoj regiónu Snina, a tiež projekty Menej bariér pre viac úžitku z prírodyŠanca pre prírodu, šanca pre región zamerané na prírodný turizmus.

Partnermi Aevis na medzinárodnej úrovni sú uznávané organizácie Frankfurt Zoological Society (DE), Linking Tourism & Conservation – LT&C (NO), Capital (UK), The European Nature Trust (UK), European Wilderness Society (AT), Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze (PL) a Wild Europe (UK).

POVIEME VÁM VIAC

Kontakt


V prípade, že máte záujem dozvedieť sa viac a byť informovaní o našich nasledujúcich aktivitách pri rozvoji prírodného turizmu na Slovensku, nechajte nám kontaktné údaje a dáme vám vedieť.

Prírodný turizmus

Táto stránka je venovaná problematike prírodného turizmu a jeho rozvoju na Slovensku. Za projektom rozvoja prírodného turizmu stojí Nadácia Aevis. Finančnú podporu poskytli aj Úrad vlády SR, Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, Active Citizens Fund – Slovakia a Frankfurtská zoologická spoločnosť.

Adresa:

Asociácia prírodného turizmu
Nám. SNP 13
97401 Banská Bystrica

Kontakt:

info@prirodnyturizmus.sk

Poslať správu
Informácia o spracovaní osobných údajov