Workshop o prírodnom turizme v ŽSK

Workshop o prírodnom turizme v ŽSK

Dňa 10.11.2021 sa na pôde Žilinskej župy uskutočnil workshop o prírodnom turizme. Zúčastnili sa ho zástupcovia NP Malá Fatra, CHKO Horná Orava, MAS Terchovská dolina, OZ Hikemates, zástupca z radov súkromných vlastníkov lesov na Kysuciach a nechýbali ani zástupcovia Žilinského samosprávneho kraja.

Počas workshopu zaznelo viacero zaujímavých podnetov a nápadov, ako podporiť konkrétne aktivity a samotných aktérov v oblasti prírodného turizmu. Účastníci si vzájomne vymenili skúsenosti z organizovania lektorovaných exkurzií pre rôzne cieľové skupiny. Potešujúce boli správy o rastúcej popularite edukačných exkurzií medzi žiakmi základných škôl na Hornej Orave, ktorá je výsledkom (mnohorát pro-bono voľnočasovej) aktivity zanietených miestnych ochranárov. Časť diskusie bola venovaná problematike manažmentu návštevníka chránených území, ako aj potrebe citlivého plánovania, vytyčovania a umiestňovania  turistických chodníkov a bodov záujmu. 

“Príroda to je aj kultúra, tradície, krajina a spôsob života”

Zástupcom MAS Terchovská dolina boli odprezentované aktivity tejto miestnej akčnej skupiny zamerané na podporu salašníctva a pasienkárstva v oblasti Terchovskej doliny, ktoré sú veľmi dôležité pre zachovanie samotnej biodiverzity a krajinného rázu oblasti, čo potvrdila aj prítomná zástupkyňa NP malá Fatra.

Spoločne sa zároveň hľadali spôsoby a možnosti financovania rozvojových aktivít v prírodnom turizme v oblasti Oravy a Kysúc. Všetci aktéri sa zhodli na potrebe iniciovať stretnutia so zástupcami miestnych samospráv s cieľom prezentácie konkrétnych prínosov prírodného turizmu pre rozvoj cestovného ruchu v regiónoch. Veľký potenciál majú projekty cezhraničnej spolupráce v rámci programu Interreg Slovensko- Poľsko. 

Zber nápadov a projektových zámerov je súčasťou prípravy Integrovanej územnej stratégie Žilinského samosprávneho kraja.

Workshop viedla predsedníčka asociácie Iveta Niňajová.

Ďakujeme všetkým zúčastneným a budeme sa tešiť na ďalšiu spoluprácu!

Osloboďme národné parky – podporte s nami petíciu za reformu národných parkov!Prírodný turizmus v Cerovej vrchovine – ako na to?

POVIEME VÁM VIAC

Kontakt


V prípade, že máte záujem dozvedieť sa viac a byť informovaní o našich nasledujúcich aktivitách pri rozvoji prírodného turizmu na Slovensku, nechajte nám kontaktné údaje a dáme vám vedieť.

Prírodný turizmus

Táto stránka je venovaná problematike prírodného turizmu a jeho rozvoju na Slovensku. Za projektom rozvoja prírodného turizmu stojí Nadácia Aevis. Finančnú podporu poskytli aj Úrad vlády SR, Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, Active Citizens Fund – Slovakia a Frankfurtská zoologická spoločnosť.

Adresa:

Asociácia prírodného turizmu
Nám. SNP 13
97401 Banská Bystrica

Kontakt:

info@prirodnyturizmus.sk

Poslať správu
Informácia o spracovaní osobných údajov