Predstavenie Konceptu prírodného turizmu

Predstavenie Konceptu prírodného turizmu

Koncept prírodného turizmu v sebe spája záujmy ochrany prírody a krajiny, turizmu a regionálneho rozvoja do jedného funkčného a perspektívneho celku. Tento koncept, ktorý v rámci projektu šanca pre prírodu, šanca pre región pripravila Nezisková organizácia Aevis v spolupráci s odborníkmi, bol oficiálne predstavený 19.3.2019 v Bratislave za účasti slovenských a zahraničných expertov na ochranu prírody a prírodne orientovaný cestovný ruch.

Zahraničnými hosťami boli Michael Meyer z Nemecka – špecialista z Ecological Tourism in Europe, Max A E Rossberg – predseda European Wilderness Society z Rakúska a Josef Štemberk z NP Šumava.

Podľa odborníkov na cestovný ruch a ochranu prírody je v dnešnej dobe dôležité si otvorene povedať, aký turizmus na Slovensku chceme rozvíjať a podporovať. Prírodný turizmus je volaním po zásadnej zmene prístupu k cestovnému ruchu najmä v chránených územiach. Zároveň je príležitosťou na efektívnejšie zhodnotenie prírodných zdrojov, zlepšenie zamestnanosti a zvýšenie sebestačnosti na lokálnej úrovni. Je vhodnou alternatívou k masovému turizmu, k ťažbe dreva a iným činnostiam, ktoré výrazne a na dlhé obdobie poškodzujú prírodné hodnoty územia.

Z tejto úspešnej akcie vzniklo viacero reportáží, ktoré viac približujú jej samotný priebeh ako aj jej hlavné posolstvo.

Fotografie z akcie:

Staň sa lepším sprievodcomPopularizačné prezentácie

POVIEME VÁM VIAC

Kontakt


V prípade, že máte záujem dozvedieť sa viac a byť informovaní o našich nasledujúcich aktivitách pri rozvoji prírodného turizmu na Slovensku, nechajte nám kontaktné údaje a dáme vám vedieť.

Prírodný turizmus

Táto stránka je venovaná problematike prírodného turizmu a jeho rozvoju na Slovensku. Za projektom rozvoja prírodného turizmu stojí Nadácia Aevis. Finančnú podporu poskytli aj Úrad vlády SR, Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, Active Citizens Fund – Slovakia a Frankfurtská zoologická spoločnosť.

Adresa:

Asociácia prírodného turizmu
Nám. SNP 13
97401 Banská Bystrica

Kontakt:

info@prirodnyturizmus.sk

Poslať správu




Informácia o spracovaní osobných údajov