Hromadná pripomienka na podporu udržateľného cestovného ruchu na Slovensku

Hromadná pripomienka na podporu udržateľného cestovného ruchu na Slovensku

Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu predložil do medzirezortného pripomienkového konania návrh Vízie a stratégie rozvoja Slovenska do roku 2030. Tento dôležitý dokument, ktorý by mal plniť nielen úlohu základného implementačného nástroja Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj v SR, ale aj úlohu Národnej stratégie regionálneho rozvoja SR vo svojom texte v súčasnosti nikde nespomína udržateľný cestovný ruch.

Podľa svetovej organizácie cestovného ruchu (UNWTO) práve udržateľný cestovný ruch plne zohľadňuje svoje vlastné súčasné a budúce hospodárske, sociálne a environmentálne vplyvy a rieši potreby návštevníkov, odvetvia, prostredia ako aj hostiteľských spoločenstiev. Zároveň priamo napomáha pri implementácii cieľov Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj a zohráva dôležitú úlohu aj pri regionálnom rozvoji.

Preto by sme aj na Slovensku pri uvažovaní o jeho udržateľnom rozvoji v najbližších rokoch mali dávať do popredia práve prírodný turizmus či ekoturizmus a podobné prírode blízke druhy a formy udržateľného cestovného ruchu, aktívne vytvárať podmienky pre ich rozvoj a rovnako ich aktívne podporovať a propagovať.

Z tohto dôvodu predkladáme hromadnú pripomienku, ktorá vnáša do návrhu Vízie a stratégie rozvoja Slovenska do roku 2030 pojem udržateľného cestovného ruchu a dôraz na jeho aktívnu podporu a propagovanie.

Celý text pripomienky nájdete v pdf formáte TU alebo na portáli Slov-Lex bit.ly/HP_UdrzatelnyCestovnyRuch

Návrh materiálu, ku ktorému smerujú naše pripomienky je na www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2019/541

Podporte prosím túto hromadnú pripomienku a pomôžte nám získať 500 podpisov, môžete tak urobiť najneskôr do pondelka 29. júla 2019.

Ďakujeme!

Iveta Niňajová, Asociácia prírodného turizmu
Rastislav Mičaník, Nadácia Aevis
Ján Roháč, Nadácia Ekopolis
Štefan Szabó, SOSNA o.z.
Zuzana Okániková, OZ PRONATUR
Tomáš Vida, Aevis n.o.
Ľudmila Elexová, expertka na udržateľný cestovný ruch

Popularizačné prezentácieHromadná pripomienka akceptovaná

POVIEME VÁM VIAC

Kontakt


V prípade, že máte záujem dozvedieť sa viac a byť informovaní o našich nasledujúcich aktivitách pri rozvoji prírodného turizmu na Slovensku, nechajte nám kontaktné údaje a dáme vám vedieť.

Prírodný turizmus

Táto stránka je venovaná problematike prírodného turizmu a jeho rozvoju na Slovensku. Za projektom rozvoja prírodného turizmu stojí Nadácia Aevis. Finančnú podporu poskytli aj Úrad vlády SR, Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, Active Citizens Fund – Slovakia a Frankfurtská zoologická spoločnosť.

Adresa:

Asociácia prírodného turizmu
Nám. SNP 13
97401 Banská Bystrica

Kontakt:

info@prirodnyturizmus.sk

Poslať správu
Informácia o spracovaní osobných údajov