Hromadná pripomienka akceptovaná

Hromadná pripomienka akceptovaná

Na základe podania hromadnej pripomienky k Vízii a stratégii rozvoja Slovenska do roku 2030 nám v týchto dňoch prišla z Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu pozitívna odpoveď. Informujú nás v nej, že našu pripomienku zameranú na podporu udržateľného cestovného ruchu na Slovensku zapracujú v celom znení tak, ako sme ju predložili. Všetkým 836 ľuďom, ktorí túto hromadnú pripomienku v rámci našej verejnej výzvy podporili, týmto úprimne ĎAKUJEME.


Vo Vízii a stratégii rozvoja Slovenska do roku 2030 by sa na základe našich pripomienok mal v rámci regionálneho rozvoja klásť dôraz okrem iného aj na udržateľný cestovný ruch, ktorý by sa mal aktívne podporovať a propagovať. Prírodný turizmus či ekoturizmus a podobné prírode blízke druhy a formy udržateľného cestovného ruchu, ktoré zohrávajú dôležitú úlohu pri udržateľnom rozvoji v rámci celého sveta, by tak po schválení spripomienkovaného dokumentu mali získať primeranú podporu aj u nás na Slovensku.


Ešte raz ďakujeme všetkým podporovateľom ako aj Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu za ústretovosť.


Za autorov:


Iveta Niňajová, Asociácia prírodného turizmu
Rastislav Mičaník, Nadácia Aevis
Ján Roháč, Nadácia Ekopolis
Štefan Szabó, SOSNA o.z.
Zuzana Okániková, OZ PRONATUR
Tomáš Vida, Aevis n.o.
Ľudmila Elexová, expertka na udržateľný cestovný ruch


Dlhodobé aktivity na podporu rozvoja prírodného turizmu realizujeme aj cez projekt Šanca pre prírodu, šanca pre región s finančnou podporou Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu – program Podpora regionálneho rozvoja a tiež cez projekt Menej bariér pre viac úžitku z prírody, podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

Hromadná pripomienka na podporu udržateľného cestovného ruchu na SlovenskuOver-turizmus a fast-food zábava v chránených územiach – nevyhnutnosť alebo hrozba?

POVIEME VÁM VIAC

Kontakt


V prípade, že máte záujem dozvedieť sa viac a byť informovaní o našich nasledujúcich aktivitách pri rozvoji prírodného turizmu na Slovensku, nechajte nám kontaktné údaje a dáme vám vedieť.

Prírodný turizmus

Táto stránka je venovaná problematike prírodného turizmu a jeho rozvoju na Slovensku. Za projektom rozvoja prírodného turizmu stojí Nadácia Aevis. Finančnú podporu poskytli aj Úrad vlády SR, Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, Active Citizens Fund – Slovakia a Frankfurtská zoologická spoločnosť.

Adresa:

Asociácia prírodného turizmu
Nám. SNP 13
97401 Banská Bystrica

Kontakt:

info@prirodnyturizmus.sk

Poslať správu
Informácia o spracovaní osobných údajov