Over-turizmus a fast-food zábava v chránených územiach – nevyhnutnosť alebo hrozba?

Over-turizmus a fast-food zábava v chránených územiach – nevyhnutnosť alebo hrozba?

V celosvetovej skupine odborníkov zameraných na turizmus a chránené územia aktuálne rezonuje problematika „masového turizmu“. Vzhľadom na rastúci počet chránených území, v ktorých je prekročená únosná návštevnosť, sa ich niektoré krajiny rozhodli na určité obdobie uzavrieť, keďže negatívne vplyvy (nielen na prírodné prostredie, ale aj zážitok návštevníkov) spôsobené počtom ľudí, priamo ohrozujú jedinečnosť územia (napr. zátoka Maya v Thajsku alebo indonézsky ostrov Komodo). Island napríklad po dosiahnutí stropu 2 mil. návštevníkov ročne otvorene prehlasuje, že ďalší nárast návštevnosti už nie je želateľný. Aj v našich podmienkach sú územia, ktoré minimálne nárazovo v určitom čase čelia spomenutým problémom.

Problém over-turizmu do značnej miery súvisí so zásadnou filozofickou otázkou. Aký je význam vyhlasovania chránených území? Ochrana prírody, turizmus, alebo oboje? Súčasný trend rastúcej komercionalizácie a marketingu chránených území organizovaním hudobných koncertov alebo športových podujatí je rizikom, že tieto územia namiesto obdivu prírodných hodnôt budú slúžiť ako ihrisko pre realizáciu ľudských ambícií. To samozrejme posúva aj vnímanie chránených území návštevníkmi do úplne inej roviny. Viaceré štúdie hovoria o tzv. športifikácii alebo o snahe zvyšovať počty návštevníkov za každú cenu ponukou zábavy v štýle fast-food. Budovanie umelých atrakcií a organizovanie podujatí, ktoré primárne nesúvisia s poslaním územia. Výzvy smerujúce k dobíjaniu vrcholov. Stavanie vyhliadkových veží. Koncerty. To všetko nás odvádza od toho, čo je pravým zmyslom návštevy chránených území.

Symbióza turizmu a chránených území je možná. Potrebným ale vždy bude výber vhodných aktivít pre konkrétne územie, vzdelávanie a manažment návštevníkov, dostatočné financovanie chránených území a napokon monitoring vplyvov a efektívnosti manažmentu. Ukazuje sa, že masová návštevnosť neprináša benefity pre chránené územia, skôr naopak. Táto debata je mimoriadne naliehavá aj preto, lebo napriek rastúcemu počtu a výmere chránených území sme neustále svedkami úbytku biodiverzity. A tak možno raz turizmus v chránených územiach nebude možný vôbec. Jedným z riešení je aj vytváranie ponuky v oblasti prírodného turizmu.

Hromadná pripomienka akceptovanáTavinsulka – zážitky v prírode (Interview s Bélom Pavelkom)

POVIEME VÁM VIAC

Kontakt


V prípade, že máte záujem dozvedieť sa viac a byť informovaní o našich nasledujúcich aktivitách pri rozvoji prírodného turizmu na Slovensku, nechajte nám kontaktné údaje a dáme vám vedieť.

Prírodný turizmus

Táto stránka je venovaná problematike prírodného turizmu a jeho rozvoju na Slovensku. Za projektom rozvoja prírodného turizmu stojí Nadácia Aevis. Finančnú podporu poskytli aj Úrad vlády SR, Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, Active Citizens Fund – Slovakia a Frankfurtská zoologická spoločnosť.

Adresa:

Asociácia prírodného turizmu
Nám. SNP 13
97401 Banská Bystrica

Kontakt:

info@prirodnyturizmus.sk

Poslať správu
Informácia o spracovaní osobných údajov