Tavinsulka – zážitky v prírode (Interview s Bélom Pavelkom)

Tavinsulka – zážitky v prírode (Interview s Bélom Pavelkom)

Počas môjho pobytu v „krajine tisícich jazier“ som vyskúšal služby poskytované spoločnosťou Tavinsulka (vo fínštine „Tavi“ znamená kačica chrapka (Anas crecca) a „sulka“ znamená perie). Táto podporuje zodpovedné a udržateľné využívanie akvatického prostredia v oblasti: 1) vzdelávania, 2) voľno časových aktivít a 3) turistických služieb na miestnej, národnej a medzinárodnej úrovni. Béla je podnikateľ v cestovnom ruchu, bývalý svetový elitný kajakár a nadšený cestovateľ. Je hosťujúcim prednášajúcim na dvoch univerzitách v Jyväskylä. Poskytuje tiež expertné služby pre prácu Európskej komisie. Tento krátky rozhovor bol pre mňa veľmi inšpiratívny vzhľadom na súčasnú situáciu v oblasti prírodného turizmu na Slovensku. Šport, príroda, vzdelávanie a cestovný ruch môžu ísť ruka v ruke a osobnosti ako Béla zohrávajú veľmi dôležitú úlohu pri podpore udržateľného využívania prírodných zdrojov.

Juraj: Mohol by si nám stručne povedať o tvojej motivácii, prečo si sa rozhodol robiť túto prácu a ako dlho už spoločnosť prevádzkuješ?

Béla: V roku 1999 som prišiel do Jyväskylä z Maďarska, aby som získal magisterský titul v odbore športový manažment na miestnej univerzite, ale pokračoval som v doktorandskom štúdiu a nakoniec som zostal vo Fínsku. V roku 2011 som obhajoval dizertačnú prácu „Otvorená voda ako športová scéna“. Naša spoločnosť je vlastne vedľajším produktom mojej dizertačnej práce, hoci bola založená v roku 1989, skôr ako som prišiel do Fínska. Od roku 2000 som tu pracoval a v roku 2008 som prevzal spoločnosť. S mojím športovým vzdelaním som chcel hlavne podporovať outdoorové vodné športy a založiť klub kanoistiky, ale prostredníctvom výskumu počas doktorandského štúdia som si uvedomil, že je potrebné urobiť toho ešte oveľa viac. Začal som sa zaujímať o históriu, filozofiu a význam outdoorového vodného prostredia vo fínskej spoločnosti. Cítil som poslanie a mal som víziu.

Tím Tavinsulky sa skladá z asi desiatich ľudí, študentov telesnej výchovy, cestovného ruchu alebo iných odborov, ktorí sa zaujímajú o moju prácu. Mnoho z nich sa vracia v priebehu niekoľkých sezón. Zapojení sú aj niektorí profesionáli. Vodný cestovný ruch je vo všeobecnosti šetrnejší voči životnému prostrediu na rozdiel od iných druhov.

Používame iba športové vybavenie poháňané ľudskou silou – kajaky, kanoe a paddleboardy, nedávno sme začali  ponúkať aj cyklistické a turistické programy. Máme kapacitu dostať na vodu okolo 120 ľudí naraz. Na začiatku bola Tavinsulka otvorená iba v lete, ale teraz pracujeme dlhšie, aj v zime. Počasie samozrejme ovplyvňuje naše aktivity. Leto je zvyčajne veľmi rušné, ale v ostatných mesiacoch máme záujem zo strany škôl, firiem a iných skupín a navyše prevádzkujeme tematické programy.

Juraj: Kto sú vaši typickí klienti (vek, národnosť, motívy) a pozorovali ste v posledných rokoch nejaké zmeny / trendy týkajúce sa návštevníkov / klientov?

Béla: Spoločnosť má tri hlavné operačné piliere – vzdelávanie a výučba, voľno časové a rekreačné aktivity a turistika. Všeobecne vidíme, že ľudia stratili zručnosti pohybovať sa vo vonkajšom prostredí. Kanoistika a kajakovanie ako pretekárske športy sú teraz obmedzené na miesta s priamym napojením na pobrežie. Mladí ľudia vo veku 15 – 25 rokov si viac vážia prírodu ako predtým, sú všestrannejší a aktívnejší. Tieto aktivity sú tiež veľmi atraktívne pre študentov univerzít, takže naše kurzy sú vždy plne obsadené. Našou filozofiou nie je brať masy ľudí vonku. Jednociferné pravidlo znamená, že maximálny počet účastníkov by v našich programoch spojených s prenocovaním nemal prekročiť počet 9. Typológia návštevníkov je výrazne ovplyvnená typom činností a pre cudzincov sú športové aktivity určite atraktívnejšie. Máme klientov z nemecky hovoriacich krajín, ale aj zo Španielska, Francúzska, Veľkej Británie, Holandska a dokonca aj Českej republiky. Rastie trh z Ázie (Čína, Japonsko), čo je spojené s výraznou propagáciou Fínska ako cieľovej destinácie na medzinárodnej úrovni. Prevládajúcimi motívmi sú predovšetkým príroda, pokoj, hľadanie ticha a odľahlých miest.

Juraj: Vaša spoločnosť ponúka nielen prenájom vybavenia, ale aj kurzy (dokonca aj jogu a meditáciu), expedície spojené s prenocovaním, pozorovanie vtáctva ako aj zimné výlety na snežniciach. Ktoré aktivity a miesta sú najobľúbenejšie?

Béla: Vždy ponúkame kompletný servis, ktorý zahŕňa vybavenie, základné pokyny na jeho používanie a bezpečnosť, poradenstvo pri výbere trás na základe fyzických schopností a cieľov klientov, prevládajúci charakter počasia vrátane predpovede. Rôzne zákaznícke segmenty majú špecifické záujmy.

Miestni obyvatelia nás hlavne navštevujú v horúcich letných dňoch a na krátku dobu chodia na vodu v rámci voľno časových programov. Viacdenné programy priťahujú cudzincov, ktorí sú na dovolenke. Denné programy sú zaujímavé pre miestnych obyvateľov aj návštevníkov.

Klienti z Veľkej Británie majú záujem o sprievodcov. Máme programy zamerané na konkrétne druhy napr. arktickú faunu alebo tok tetrova čo je zároveň príklad programu, kde kvôli citlivosti na vyrušovanie sú v skupine maximálne štyria ľudia. Návštevníci z Nemecka sa väčšinou tešia na kanoistiku alebo túry so sprievodcom. Všetky programy sú tematicky pomenované, aby boli atraktívnejšie. Názov destinácie nie je pre rozhodnutie našich klientov taký dôležitý. „Háčikom na ich ulovenie“ sú prehistorické skalné maľby, sauna alebo iné podrobnosti v programe. Jednou z našich obľúbených aktivít je trasa UNESCO, ktorá predstavuje dve lokality svetového dedičstva a niekoľko kultúrnych a historických miest počas 12 dní, ktoré väčšinou trávia vonku.

Juraj: Tavinsulka podpísala dohodu so štátnou organizáciou Metsähallitus (zabezpečuje o.i. starostlivosť o národné parky vo Fínsku) o dodržiavaní zásad udržateľného prírodného turizmu. Od zákazníkov sa žiada, aby ich rešpektovali a zanechali v prírodnom prostredí čo najmenej pobytových znakov. Máte nejaké osobné skúsenosti s tým, že vaši klienti po takýchto zážitkoch (na expedícii) možno zmenili svoj vzťah k prírode?

Béla: Môžem spomenúť napríklad dobrú spoluprácu s britskou Skautskou asociáciou. Päťdňová expedícia ich učí zručnosti a otvára oči vo vzťahu k problémom v mestskom prostredí, ktoré si neuvedomujú alebo ich nedokážu postrehnúť. Koľko palivového dreva potrebujeme a aké prísady sú potrebné na uvarenie chutného jedla? Aké vybavenie skutočne potrebujeme na expedíciu? Nakoniec sa zvyčajne ukáže, že priniesli mnoho nepotrebných vecí a niektoré potenciálne užitočné veci naopak nevzali. Je to dobrá analógia pre náš život v konzumnej spoločnosti. V tomto prípade zohrávajú učitelia dôležitú úlohu v procese; máme jedno stretnutie spolu pred a po expedícii. Pri našich viacdňových túrach so sprievodcom majú účastníci jeden 60-litrový batoh, do ktorého sa zmestia všetky ich osobné veci. Pred odchodom samozrejme dávame odporúčania, čo treba vziať a tiež je k dispozícii nevyhnutné vybavenie.

Druhou stranou mince je logistika, napríklad nakladanie s odpadkami alebo hľadanie vhodného miesta pre prenocovanie. Máme inštrukcie od spoločnosti Metsähallitus, kde sú vysvetlené normy a zásady (týkajúce sa napr. toaliet alebo miest na pristátie s kajakom). Pôsobíme v národných parkoch a ďalších chránených územiach na základe kontraktu. Pravidelná obojsmerná komunikácia a každoročné stretnutia sú základom rozvoja tejto spolupráce s cieľom dosiahnuť udržateľné podnikanie a zachovať prírodné hodnoty. Konkrétnym príkladom potreby prispôsobenia sa podmienkam je, že vyšší počet návštevníkov si vyžaduje častejšie čistenie toaliet a väčšie množstvo palivového dreva, čo zase vyžaduje viac finančných a ľudských zdrojov vrátane dopravy, ktorá môže spôsobovať vyššiu eróziu. Je dôležité nájsť rovnováhu, aby nedošlo k preplneniu územia návštevníkmi a degradácii prírodných hodnôt.

Juraj: Ľudský faktor je v tejto práci tiež veľmi dôležitý. Na základe mojej osobnej skúsenosti musím pochváliť vašich zamestnancov, najmä za ich komunikáciu so zákazníkmi aj v cudzích jazykoch a ochotu všetko vysvetliť. Je ťažké získať ľudí na túto pozíciu?

Béla: Partnerstvo s oboma univerzitami v meste mi veľmi pomáha. Tí, ktorí sa chcú stať členmi tímu Tavinsulka, zvyčajne študujú na univerzite, od začiatku musia mať motiváciu a zdieľať naše spoločné hodnoty. Pre samostatnú prácu existuje dlhý zoznam vecí, ktoré sa naučia počas jarného výukového programu. Musia mať slušnú úroveň vodáckych schopností nielen na ich vykonávanie, ale aj na sprostredkovanie zručností zákazníkom; tiež pokiaľ ide o kontakt s prírodou, ako sa vysporiadať so zlým počasím, ako urobiť preventívne opatrenia vopred vrátane nevyhnutných zásahov na záchranu života alebo ako vyvážiť rôzne úrovne zručností zákazníkov v skupine. Máme týždenné stretnutia tímu pre ďalšie vzdelávanie. Je obohacujúce vidieť osobnostný rozvoj, ktorým prechádzajú v lete. Zvyčajne hovorím, že Tavinsulka je platforma a poskytuje príležitosť vybudovať si celoživotné zamestnanie. Veľkou výzvou je sezónnosť a fluktuácia personálu. Zostavili sme však dobrý tím, aby sme si vedeli rozdeliť naše každodenné úlohy spojené nielen s komunikáciou so zákazníkmi, ale aj s propagáciou, marketingom, technickými opravami kajakov, rezervačným systémom alebo sociálnymi médiami.

Juraj: Na Slovensku sme na začiatku veľmi dlhej cesty a tento rok sme len vypracovali koncept prírodne orientovaného cestovného ruchu. Čo by ste odporučili všetkým, ktorí chcú v tejto oblasti podnikať?

Béla: V prvom rade sa zamerajte na kvalitu. V zariadeniach, službách, personáli. Vo všetkých aspektoch podnikania. Nejde o hromadnú výrobu. Ceny musia odrážať obsah. Ale peniaze nie sú všetko. Našim poslaním je tiež sprostredkovať ľuďom jedinečný a možno neopakovateľný zážitok počas ich života. Mal som niekoľko takých rezervácií, ktoré z ekonomického hľadiska neboli ziskové, ale som rád, že som ich zrealizoval. Napríklad som mal 70-ročného muža na splave rieky v Konnevesi, ktorý o tom sníval počas svojho života ako rybár na jazere, predtým než získal odvahu sa prihlásiť. Bol to skvelý zážitok.

Juraj: Ďakujeme za Tvoj čas a ochotu podeliť sa o Tvoje skúsenosti!

Over-turizmus a fast-food zábava v chránených územiach – nevyhnutnosť alebo hrozba?Koncept prírodného turizmu v slovenských podmienkach

POVIEME VÁM VIAC

Kontakt


V prípade, že máte záujem dozvedieť sa viac a byť informovaní o našich nasledujúcich aktivitách pri rozvoji prírodného turizmu na Slovensku, nechajte nám kontaktné údaje a dáme vám vedieť.

Prírodný turizmus

Táto stránka je venovaná problematike prírodného turizmu a jeho rozvoju na Slovensku. Za projektom rozvoja prírodného turizmu stojí Nadácia Aevis. Finančnú podporu poskytli aj Úrad vlády SR, Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, Active Citizens Fund – Slovakia a Frankfurtská zoologická spoločnosť.

Adresa:

Asociácia prírodného turizmu
Nám. SNP 13
97401 Banská Bystrica

Kontakt:

info@prirodnyturizmus.sk

Poslať správu
Informácia o spracovaní osobných údajov