Koncept prírodného turizmu v slovenských podmienkach

Koncept prírodného turizmu v slovenských podmienkach

Prírodný turizmus sa, predovšetkým v menej rozvinutých oblastiach Slovenska, javí ako jeden z primárnych nástrojov na sprostredkovanie reálnej ekonomicky ako aj ekologicky udržateľnej alternatívy s výrazným potenciálom pre rozvoj daného regiónu a zvrátenie jeho nepriaznivej demografickej situácie. Z tohto dôvodu bolo žiaduce zadefinovať rámce a princípy prírodného turizmu v slovenských podmienkach.

Veľmi rýchlo sa ukázalo, že za prírodný turizmus nemôže byť považovaná akákoľvek aktivita cestovného ruchu realizovaná v prírodnom prostredí, keďže mnohé z foriem tohto odvetvia majú nepriaznivý vplyv na prírodné prostredie, prekračujú únosnosť a ekologickú valenciu (toleranciu) územia alebo jednoducho neprinášajú výhody pre miestne komunity a sú len inou formou neudržateľného využívania prírodných zdrojov regiónu.

Naopak, prírodný turizmus podľa tohto konceptu má tieto negatívne vplyvy odstraňovať a objektívne prispievať k ochrane životného prostredia a zlepšeniu podmienok pre život ľudí.

Koncept prírodného turizmu v slovenských podmienkach si môžete stiahnuť tu:

Tavinsulka – zážitky v prírode (Interview s Bélom Pavelkom)Asociácia prírodného turizmu na Ekotopfilme

POVIEME VÁM VIAC

Kontakt


V prípade, že máte záujem dozvedieť sa viac a byť informovaní o našich nasledujúcich aktivitách pri rozvoji prírodného turizmu na Slovensku, nechajte nám kontaktné údaje a dáme vám vedieť.

Prírodný turizmus

Táto stránka je venovaná problematike prírodného turizmu a jeho rozvoju na Slovensku. Za projektom rozvoja prírodného turizmu stojí Nadácia Aevis. Finančnú podporu poskytli aj Úrad vlády SR, Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, Active Citizens Fund – Slovakia a Frankfurtská zoologická spoločnosť.

Adresa:

Asociácia prírodného turizmu
Nám. SNP 13
97401 Banská Bystrica

Kontakt:

info@prirodnyturizmus.sk

Poslať správu
Informácia o spracovaní osobných údajov